Дума Описание
обездка мн. обездки, ж. Приучване на кон към езда.