Дума Описание
обеднявам обедняваш, несв. и обеднея, св. 1. Ставам беден; осиромашавам. През войната хората обедняха. 2. Прен. Ставам беден, еднообразен, оскъден, недостатъчен. Почвата обеднява. Езикът ни обеднява.
обеднявам обедняваш, несв. и обедня, св.; кого! какво. Правя да стане по-беден.