Дума Описание
обединение мн. обединения, ср. 1. Самоед. Обединяване. След обединението бяха по-силни. 2. Група хора, организации, учреждения, които се съюзяват при изпълнение на някаква задача. Творческо обединение.