Дума Описание
обединен обединена, обединено, мн. обединени, прил. Който е свързан в едно цяло; единен. Ако сме обединени, не могат да ни победят. Обединени арабски емирства.