Дума Описание
обгърна обгърнеш, мин. св. обгърнах, мин. прич. обгърнал, св. — вж. обгръщам.