Дума Описание
обгорявам обгоряваш, несв. и обгоря, св.; какво. 1. Овъглявам нещо отвън. Обгориха краищата на книгата, за да изглежда по-стара. 2. Чрез нагряване обеззаразявам. Обгори върха на ножа и сряза забралата рана.