Дума Описание
обгарям обгаряш, несв. и обгоря, св. 1. Овъглявам се по повърхността, изгарям отвън. Дървата обгаряха бавно. 2. Получавам външни повреди от изгаряне. Лявата му ръка обгоря при пожара.