Дума Описание
обвързвам обвързваш, несв. и обвържа, св.; какво/кого, с какво. 1. Обвивам, омотавам, като връзвам. Обвърза колета с канап. 2. Задължавам, свързвам, създавам постоянни връзки. Обвързаха нашия завод с договор. — обвързвам се/обвържа се. 1. Обвивам се, омотавам се. 2. Задължавам се, свързвам се. Обвързал се е е едни крадци, не знае какво да прави.