Дума Описание
обвиняем мн. обвиняеми, м. Лице, към което е отправено съдебно обвинение. Обвиняемият погледна адвоката си.