Дума Описание
обвинителен обвинителна, обвинително, мн. обвинителни, прил. Който съдържа обвинение. Обвинителен акт.