Дума Описание
обвивка мн. обвивки, ж. Това, което покрива един предмет от всички страни. Свали обвивката на шоколада.