Дума Описание
обветрен обветрена, обветрено, мн. обветрени, прил. Загрубял от вятъра, загорял. Обветрена кожа.