Дума Описание
обаяние само ед. Покоряващо влияние; очарование. Вълшебните приказки са пълни с обаяние.