Дума Описание
обаждам обаждаш, несв. и обадя, св.; кого. Съобщавам, известявам. Той обади виновниците на директора. — обаждам се/ обадя се. 1. Отзовавам се на повикване. Обади се по телефона на Петров! 2. Казвам нещо, без да ме питат; вземам думата. Докато говореше, никой не се обаждаше. 3. Известявам за себе си, посещавам за малко. Утре ще ходя в завода и ще и се обадя в канцеларията.