Дума Описание
о предлог. За изразяване на: 1. Контакт, допир, досягане до повърхността. Водите се разбиваха о стръмните брегове. 2. Обхващане, увиване, прикрепване. Хвана се о мене.
о част. Означава: 1. Обръщение.О, майко моя! 2. Усилва потвърждение или отрицание. О. не, в никакъв случай!
о междум. Изразява възхищение, учудване; болка, страдание, скръб; съжаление, изненада. О, каква красота! О, ужас!