Дума Описание
надве-натри нареч. Небрежно, без старание, набързо, как да е. Прочете книгата надве-натри.