Дума Описание
надбавка мн. надбавки, ж. Добавка към заплата или друго възнаграждение. Детски надбавки.