Дума Описание
надалече нареч. На голямо разстояние от тук, на далечно място. Гледам надалече. Заминавам надалече. • Отивам надалече. Прекалявам с постъпки, дела, думи; казвам повече, отколкото трябва.