Дума Описание
нагъвам нагъваш, несв. и нагъна, св. 1. Какво. Сгъвам, прегъвам на една и съща страна. Нагъвам дрехите. 2. Какво. Сгъвам всичко, докрай. 3. Прен. Разг. Какво. Ям лакомо. Нагъвам хляб и сирене. 4. Прен. Разг. Кого. Принуждавам да извърши нещо. Нагънаха го да чете.