Дума Описание
нагръдник мн. нагръдници, (два) нагръдника, м. 1. Приспособление, което се прикрепва към предната част на мъжка риза или костюм. Колосан нагръдник. 2. Препаска, която минава покрай гърдите на кон и е част от хамута. 3. Предмет за защита или украса, който се поставя на гърдите. Рицарски нагръдник.