Дума Описание
нагорнище мн. нагорнища, ср. Стръмно място, склон, по който се отива нагоре; нанагорнище.