Дума Описание
нагоре нареч. 1. Към по-горна част, на по-високо положение в отвесна линия. Вдигнах ръката си по-нагоре. Стрелям нагоре във въздуха. 2. В посока към върха, към най-високата точка. 3. В посока към устието на река. Нагоре по реката. 4. С долната страна към върха, наобратно. Постави чашата с дъното нагоре. • Нагоре-надолу. В различни насоки, насам-натам.