Дума Описание
нагон само ед. Вроден инстинкт, свързан с размножаването и опазването на животинските видове.