Дума Описание
наглост наглостта, само ед., ж., Качество на нагъл; прекалено нахалство.