Дума Описание
нагледен нагледна, нагледно, мн. нагледни, прил. 1. Ясен, достъпен за разбиране, убедителен. Нагледен пример. 2. Който служи за онагледяване, за показване. Нагледни средства. • Нагледни пособия. Прибори, модели, карти и др., които онагледяват учебния процес. // същ. нагледност, нагледността, ж.