Дума Описание
нагар само ед. Овъгляване, получено в резултат на горене; полепнали сажди. Нагар в цевта на оръжието.