Дума Описание
навярно нареч. По всяка вероятност, може би. Навярно той знае телефонния и номер.