Дума Описание
навътре нареч. 1. По посока към вътрешността. Вратата се отваря навътре. 2. Към средата на нещо, на разстояние от мястото, където е границата му. Навътре в гората беше тъмно.