Дума Описание
навсякъде предлог. По всички места, навред. Навсякъде ходих, но по-хубав град не видях.