Дума Описание
навред нареч. Навсякъде, по всички места. Питах навред, но никой не знаеше.