Дума Описание
наводнявам наводняваш, несв. и наводня, св.; какво. 1. Покривам, заливам с голямо количество вода, като причинявам щети. Наводних апартамента. 2. Прен. С какво. Снабдявам с голямо количество от нещо. Наводниха пазара с вносни стоки. — наводнявам се/наводня се. Бивам залян, изпълвам се с голямо количество вода, като търпя щета. Това място всяка година се наводнява. Мазетата ни пак се наводниха.