Дума Описание
наводнение мн. наводнения, ср. Стихийно бедствие, при което сушата е залята от вода.