Дума Описание
навло мн. навла, ср. Плащане за предоставено право на наемане на кораб или за използване на част от него за превоз на товари.