Дума Описание
нависоко нареч. На голяма височина. Птиците летят нависоко. • Гледам нависоко. Стремя се към издигане в обществото. • Държа се нависоко. Големея се, надувам се.