Дума Описание
навирвам навирваш, несв. и навиря, св.; какво. Вдигам нагоре, изправям. Навирил краката си върху масата и мисли, че е англичанин. • Навирвам глава. 1. Ставам непокорен. 2. Възгор-дявам се, надувам се. • Навирвам нос. 1. Разсърдвам се. 2. Възгордявам се. • Навирил краката. Грубо. Умрял.