Дума Описание
навигация само ед. 1. Корабоплаване, мореплаване. 2. Наука, свързана с майсторството да се управляват кораби и самолети. Въздушна навигация. // прил. навигационен, навигационна, навигационно, мн. навигационни. Навигационни уреди.