Дума Описание
навигатор мн. навигатори, м. Специалист по навигация. // прил. навигаторски, навигаторска, навигаторско, мн. навигаторски.