Дума Описание
навечерям се навечеряш се, св. — вж. навечервам се.