Дума Описание
навечерие само ед. 1. Вечерта, която предхожда някакъв ден. В навечерието на празника. 2. Близкото време, предшестващо някакво събитие. В навечерието на Освобождението.