Дума Описание
набърча набърчиш, мин. св. набърчих, мин. прич. набърчил, св. — вж. набърчвам.