Дума Описание
набърквам набъркваш, несв. и набъркам, св. 1. Какво. Пръв вземам от нещо; започвам, начевам. Набърках сладкото. 2. Кого. Включвам в някаква работа, замесвам. Набъркаха го в някакви тъмни сделки. — набърквам се/ набъркам се. Участвам, включвам се, замесвам се, без да ме канят. Набърках се в тази работа.