Дума Описание
набърже нареч. Без да се бавя, без много внимание. Набърже замина.