Дума Описание
набраздявам набраздяваш, несв. и набраздя, св.; какво. Прокарвам бразди, изоравам на бразди. Набраздих нивата. — набраздявам се/ набраздя се. Покривам се с бръчки. Челото му се набразди.