Дума Описание
набор мн. набори, (два) набора, м. 1. Мъже, които са родени през една и съща година и отбиват заедно военната си служба. Набор 1970 година.2. Разг. Връстник. Как си, наборе? // прил. наборен, наборна, наборно, мн. наборни. Наборна комисия.
набор мн. набори, (два) набора, м. 1. Текст, подготвен за печатане. 2. Съвкупност от инструменти или други предмети; комплект. Набор за чертане. 3. Гънки на дреха или на друга тъкан; дипли. Пола с набор.