Дума Описание
наболявам наболяваш, несв. и наболя, св. 1. Изисквам неотложно решение. Наболя проблемът за жилищата. 2. Боля слабо, леко. Кракът ме наболява. • Наболял въпрос. Неотложен, изискващ неотложно решение въпрос.