Дума Описание
наблюдение мн. наблюдения, ср. 1. Само ед. Наблюдаване. 2. Резултат от наблюдаване; изследване. Получих интересни наблюдения. Метеорологични наблюдения. 3. Следене, надзор. Под наблюдение съм.