Дума Описание
наблюдателница мн. наблюдателници, ж. Място или служба, откъдето се наблюдава.