Дума Описание
наблюдателка мн. наблюдателки, ж. Жена наблюдател.