Дума Описание
наблюдателен наблюдателна, наблюдателно, мн. наблюдателни, прил. 1. Който умее добре да наблюдава, внимателен. Наблюдателно момиче. 2. Който е предназначен за наблюдение. Наблюдателна кула. // същ. наблюдателност, наблюдателността, ж.