Дума Описание
наблюдавам наблюдаваш, несв.; кого/ какво. 1. Внимателно следя с очи. Наблюдавам залеза на слънцето. 2. Изучавам, изследвам, разглеждам внимателно. Наблюдавам реакциите на животните при различни дразнители. 3. Надзиравам, следя за нечии действия. Наблюдавам децата. — наблюдава се. Забелязва се, открива се. Наблюдават се различни типове грешки.